Kozma Zsolt nyugalmazott professzor által összeállított két könyvet mutattak be a Református Egység Napjának előestéjén. A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 és A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója című köteteket Kállay Dezső, a Protestáns Teológiai Intézet rektora, Adorjáni Zoltán, a Református Szemle főszerkesztője és Péter Éva egyházkerületi zenei előadó mutatták be az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának nagytermében, az est házigazdája Kató Béla erdélyi püspök volt.

DSC_8999_kissgabor

– Az egységhez tartozás kifejezése könyvbemutató is, hiszen egyházunk értékes tagjának könyveit tesszük nyilvánossá – mondta Kató Béla erdélyi református püspök a Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai professzor által összeállított két könyv bemutatóján május 21-én Kolozsvárott. A püspök egy személyes emléket is felidézett, egy levelet olvasott fel, amelyet 1983. július 23-án küldött neki Kozma Zsolt professzor, amelyben három lelkipásztorra bízta a magyar református igehirdetések jegyzékének elkészítését. Bár ez a munka nem készült el, kiderült, hogy aki ilyen munkára vállalkozik, annak szorgalmasnak, céltudatosnak kell lennie. Ez a két könyv pedig ilyen munkának az eredménye.

Kállay Dezső, a Protestáns Teológiai Intézet rektora Kozma Zsolt tudományos tevékenyégét ismertette, méltatva szerkesztői és írói munkásságát. A rektor szerint a professzor nem riad vissza az aprólékos, tudományos kutatói munkától. Kállay szerint ez a két a református irodalom gyűjteményének fontos jegyzéke, emellett a belső térképek, valamint az alázat és az önfegyelem könyve. Elmondta, hogy a Református Szemlének négy előző jegyzéke készült el, azonban a 105 évfolyam első átfogó repertóriuma, amely egységes szempont szerint rendezi, sorszámmal látja el a közleményeket.

Adorjáni Zoltán főszerkesztő elmondta, hogy a 109 éves Református Szemle az egyházkerület kiadványaként indult, a hivatalos közlemények mellett teret adott az egyháztörténeti és teológiai munkáknak is. A folyóirat több feladatát átvette az Üzenet, a Harangszó, az Igehirdető és az Értesítő, ennek köszönhetően azonban ma a kiadvány a tudományos közlöny szerepét tölti be. Adorjáni hangsúlyozta, hogy egy periodika akkor használható igazán, ha repertórium is van hozzá.

DSC_9005_kissgabor

Péter Éva egyházkerületi zenei előadó szerint A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója című könyvben több mint kétezer címszó segíti elő az énekeskönyvben való tájékozódást. Az Erdélyi Református Sajtóközpont által kiadott könyv elsősorban a lelkipásztorok munkáját segíti, a prédikációhoz való kapcsolódási pontok megkeresésében fontos a kiadvány. A könyv szakszerű keresési eszköz, amelyet a jól felkészült kántorok is használni tudnak, valamint a vallástanárok munkájában is segítség lehet, hogy megfelelő szövegtartalmú énekeket válasszanak a vallásórákra.

Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai professzor beszédében kiemelte, hogy kis egyház vagyunk, ezért az ilyen kutatómunkákra szükség van, hogy megőrizzük, ami a miénk, tisztán lássuk, hogy kik vagyunk.

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor

© Erdélyi Református Egyházkerület 2016

Kövessen minket: