Több mint háromezer ember ünnepelte Szentháromság vasárnapján, május 22-én a Református Egység Napját Kolozsváron. Az ünnep központi rendezvénye a Farkas utcai templomban tartott istentisztelet volt, amelyen Kató Béla erdélyi püspök hirdette az igét. A Magyar Református Egyház létrejöttét eddig Debrecenben ünnepelték, a hetedik évfordulót az Erdélyi Református Egyházkerület szervezte meg. Istentiszteleti és úrvacsorai közösségben is…

Kozma Zsolt nyugalmazott professzor által összeállított két könyvet mutattak be a Református Egység Napjának előestéjén. A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 és A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója című köteteket Kállay Dezső, a Protestáns Teológiai Intézet rektora, Adorjáni Zoltán, a Református Szemle főszerkesztője és Péter Éva egyházkerületi zenei előadó mutatták be az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának…

© Erdélyi Református Egyházkerület 2016

Kövessen minket: