Egyházkerület Egyházmegye Egyházközség Lélekszám Kapcsolattartó e-mail Telefonszám Megjegyzés
Erdélyi Sepsi Sepsibodok 887 Roth Levente leventeroth@yahoo.co.uk 0040745421292
Erdélyi Dési Dés-Cichegy 429 Orbán Attila orbanattila@yahoo.com 0040720598564
Erdélyi Hunyadi Piskitelep 200 Czuhai Csaba czmics@gmail.com 0040728849871
Erdélyi Székelyudvarhelyi Csekefalva 281 Kun Attila Árpád attila.kun22@yahoo.com 0040741763512
Erdélyi Brassói Medgyes 2187 Székely Zoltán medgyes_reform@yahoo.com 0040752290019
Erdélyi Kolozsvári Pusztakamarás 148 Oroszhegyi Attila pusztakamarasref@yahoo.com 0040745678227
Erdélyi Marosi Istvánháza 176 Tamás Nagy Emese istvanhaziparokia@gmail.com 0040757513806 Kárpátaljáról szeretne testvérgyülekezetet
Erdélyi Kolozsvári Válaszút 170 Vajda Dezső vajda.dezso@freemail.hu 0040740407624
Erdélyi Marosi Kutyfalva 197 Lukács Vilmos István lukacs88@yahoo.com 0040742188303
Dunamelléki Vértesaljai Pákozd 162 Kardos Péter pakozd@reformatus.hu (06)22458655 Szövérddel voltak kapcsolatban
Tiszáninneni Abaúji Novajidrány 160 Szanyi Bertalan novaji@t-online.hu (06)704503251
Tiszántúli Békési  Dévabánya: Szügyi Dániel Református Iskola 103 diák Pappné Szenczi Magdolna pszmagdi@gmail.com
Tiszántúli Csongrádi  Szentes-Felsőpárti  200  Gilicze Andrásné  e.gilicze@freemail.hu  Erdélyi testvérkapcsolatot keres
Szerbiai Ref. Ker. Egyház Bánáti  Nagybecskerek  325 Kiss Nándor lp., esperes  kisspapi@freemail.hu  00381692486422
Erdélyi Székelyudvarhelyi  Fiatfalva  340  Páll Attila lp.  pallkoc@gmail.com  0040757362103

© Erdélyi Református Egyházkerület 2016

Kövessen minket: